Monday, March 7, 2011

WAJARKAH???

Pada 2 Mac 2011 telah diadakan satu taklimat praktikum bersama Naib Canselor Universiti Pendidikan Sultan Idris Profesor Dato' Dr. Aminah Ayob. Banyak maklumat yang beliau sampaikan ketika taklimat tersebut. Namun apa yang menarik disini ialah ketika sesi soal jawab pelajar bersama beliau. Terdapat pelajar yang pandai menggunakan bahasa sapaan namun terdapat segelintir seperti kurang sopan bertanya. Seorang pelajar telah bertanya kepada Naib Canselor.
Apakah tindakan anda terhadap masalah ini??
Pada tatabahasanya ayat tanya ini tidak mempunyai masalah dan betul namun untuk seorang pelajar bertanya kepada seseorang yang terhormat dengan menggunakan  kata diri kedua  'ANDA' adalah tidak wajar sama sekali untuk digunakan. Sering kali disekolah dulu saya sering mendengar kata ganti diri kadua yang digunakan pelajar kepada guru seperti 'KAMU dan ANDA' ini.
    Seorang guru bahasa perlulah memberikan penekanan terhadap bahasa sapaan yang harus dan sesuai digunakan oleh pelajar bagi setiap situasi serta pada pihak-pihak tertentu.

No comments:

Post a Comment